Obóz Chrześcijański na 100%

Na 100 Procent

Na 100 Procent to inicjatywa, która ma na celu zaktywizowanie i możliwie pełne wyposażenie jak największej części Kościoła do aktywnego działania w Królestwie Bożym i głoszenia Ewangelii.

Wsparcie

Powiedz o nas innym. Każdy może skorzystać. Kierujemy naszą usługę do wszystkich wierzących bez względu na denominację, przynależność kościelną, wiek, płeć, czy rasę. 

Możesz także wesprzeć nas finansowo.
Każda złotówka się liczy.
Mała wpłata może mieć wielki wpływ.
Dzięki twojemu wsparciu będziemy mogli dotrzeć do większej liczby wierzących. 

Odtwórz wideo
account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom