Obóz Chrześcijański na 100%

Kościół Dziecięcy


„Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże”. 
Ewangelia Łukasza 18:16
koscioldzieciecy

Dzieci

Wierzymy, że dzieci są integralną częścią kościoła, a jako istoty duchowe mogą mieć relację z Bogiem tak samo jak i dorośli. Nasze dzieci są w stanie przychodzić do Boga w modlitwie, mogą też usługiwać w mocy Ducha, a poprzez ich usługę mogą manifestować się dary Ducha Świętego tak samo, jak podczas usługi dorosłych. Nasze dzieci często widzą świat duchowy i są duchowo bardziej wrażliwe niż my. My tylko musimy uwierzyć, że tak jest i dać im szansę duchowego rozwoju.

Na poważnie traktujemy słowa Jezusa, który zachęcał, by pozwolić dzieciom przychodzić do Niego. Wierzymy również, że do nich należy Królestwo Boże! Dlatego nasze zajęcia dla dzieci, to nie jest „przechowalnia”, której celem jest jedynie umożliwienie rodzicom cieszenia się „dorosłym kościołem”, ale jest to miejsce i platforma, która pozwoli im zbliżyć się do Boga w sposób dla nich zrozumiały i doświadczyć czegoś realnego w duchu.

Rozumiemy również, że mali ludzie potrzebują dużo ruchu, śmiechu i dobrej zabawy (co nam, dorosłym, też by się czasem przydało), dlatego oprócz aktywności duchowych przygotowaliśmy dla nich różne zabawy, gry i konkursy. Na pewno żadne dziecko nie będzie się nudzić, bo ten obóz angażuje wszystkich, bez względu na wiek,NA100procent!

Dzieci będą miały zajęcia w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki – od 3 do 6 roku życia, oraz podstawówka – od 7 do 13 roku życia.

Kościół Dziecięcy

to cykl nabożeństw dla dzieci prowadzonych przez Ruch Kościoła Dziecięcego na obozie NA100procent. Będziemy mieli przywilej codziennych spotkań z dziećmi. Chcielibyśmy umożliwić im przyjście do Jezusa i nawrócenie. Wierzymy, że dzieci będą napełniane „mocą z wysokości” i chrzczone Duchem Świętym. 

Planujemy także nauczać na temat słuchania Bożego głosu i modlitwy o uzdrowienie. Na koniec wyposażymy dzieci w odpowiednie narzędzia, aby mogły dzielić się tym, co przeżyły na obozie i żyćNA100procent dla Jezusa. Dzieci będą miały możliwość doświadczenia Bożej atmosfery nieba, a także spędzą świetny czas na grach i zabawach oraz integracji z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Nauczanie dostosowujemy do młodych ludzi, przekazując biblijne prawdy w  kreatywny i interaktywny sposób. Wierzymy, że Kościół Dziecięcy NA100procent to niezwykła przygoda, która czeka na dzieci podczas wakacji i może wpłynąć na całe ich życie.

Zostań wolontariuszem

Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać.