Obóz Chrześcijański na 100%

Kościół Dziecięcy


„Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże”. 
Ewangelia Łukasza 18:16
koscioldzieciecy

Dzieci

Wierzymy, że dzieci są integralną częścią kościoła, a jako istoty duchowe mogą mieć relację z Bogiem tak samo jak i dorośli. Nasze dzieci są w stanie przychodzić do Boga w modlitwie, mogą też usługiwać w mocy Ducha, a poprzez ich usługę mogą manifestować się dary Ducha Świętego tak samo, jak podczas usługi dorosłych. Nasze dzieci często widzą świat duchowy i są duchowo bardziej wrażliwe niż my. My tylko musimy uwierzyć, że tak jest i dać im szansę duchowego rozwoju.

Na poważnie traktujemy słowa Jezusa, który zachęcał, by pozwolić dzieciom przychodzić do Niego. Wierzymy również, że do nich należy Królestwo Boże! Dlatego nasze zajęcia dla dzieci, to nie jest „przechowalnia”, której celem jest jedynie umożliwienie rodzicom cieszenia się „dorosłym kościołem”, ale jest to miejsce i platforma, która pozwoli im zbliżyć się do Boga w sposób dla nich zrozumiały i doświadczyć czegoś realnego w duchu.

Rozumiemy również, że mali ludzie potrzebują dużo ruchu, śmiechu i dobrej zabawy (co nam, dorosłym, też by się czasem przydało), dlatego oprócz aktywności duchowych przygotowaliśmy dla nich różne zabawy, gry i konkursy. Na pewno żadne dziecko nie będzie się nudzić, bo ten obóz angażuje wszystkich, bez względu na wiek,NA100procent!

Dzieci będą miały zajęcia w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki – od 3 do 6 roku życia, oraz podstawówka – od 7 do 13 roku życia.

Kościół Dziecięcy

to cykl nabożeństw dla dzieci prowadzonych przez Ruch Kościoła Dziecięcego na obozie NA100procent. Będziemy mieli przywilej codziennych spotkań z dziećmi. Chcielibyśmy umożliwić im przyjście do Jezusa i nawrócenie. Wierzymy, że dzieci będą napełniane „mocą z wysokości” i chrzczone Duchem Świętym. 

Planujemy także nauczać na temat słuchania Bożego głosu i modlitwy o uzdrowienie. Na koniec wyposażymy dzieci w odpowiednie narzędzia, aby mogły dzielić się tym, co przeżyły na obozie i żyćNA100procent dla Jezusa. Dzieci będą miały możliwość doświadczenia Bożej atmosfery nieba, a także spędzą świetny czas na grach i zabawach oraz integracji z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Nauczanie dostosowujemy do młodych ludzi, przekazując biblijne prawdy w  kreatywny i interaktywny sposób. Wierzymy, że Kościół Dziecięcy NA100procent to niezwykła przygoda, która czeka na dzieci podczas wakacji i może wpłynąć na całe ich życie.

Zostań wolontariuszem

Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać.

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom