Obóz Chrześcijański na 100%

Radykalne nauczanie

 

„Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca”. 
Hebrajczyków 4:12

Danny Steyne

Wiele lat temu Bóg powiedział mu, by przedefiniował chrześcijaństwo. Dziś Danny jeździ po świecie, głosząc królestwo Boże objawiające się w mocy Ducha Świętego. O sobie mówi, że nie jest gościnnym mówcą tylko duchowym ojcem.

Danny jest mężem, ojcem i nauczycielem. Jest od ponad 30 lat liderem uwielbienia, a także autorem wielu książek o tematyce chrześcijańskiej. Wraz z żoną są inicjatorami i liderami zespołu apostolskiego Mountain of Worship. W ramach swojej posługi organizują zarówno lokalne spotkania, które gromadzą i jednoczą chrześcijan, a także duże międzynarodowe konferencje.
W swojej działalności ewangelizacyjnej posługują także poprzez podróże misyjne na całym świecie, głosząc wolność i moc Ducha Świętego wśród chrześcijan, a także ogłaszając przełom i wypełnienie Bożego planu dla nich. Poruszają się w pełni Bożej Mocy, a ich posłudze towarzyszą znaki i cuda, jakie towarzyszyły Chrystusowi. Danny wiele razy brał udział w programie telewizyjnym Sid’a Roth’a „It’s supernatural” (oglądaj), głosząc naukę Jezusa i zaświadczając o Jego dziełach.

Surprise Sithole

Surprise jest prawdopodobnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Świadczy o radości, która się nie kończy, bez względu na okoliczności, radości, której płomień wznieca i podtrzymuje relacja z Jezusem. Surprise jest niewolnikiem miłości swojego Pana, chętnym, żeby wszędzie dzielić się swoim entuzjazmem królewskiego ucznia. Jego radość nie jest jednak płytka. Opiera się na fundamencie Bożej bojaźni obfitującej w owoce Ducha. Z nich rodzi się świętość pozwalająca oglądać Pana.

Przebywanie z ludźmi, którzy naprawdę spotkali w swoim życiu Jezusa, to coś niezwykle fascynującego. Surprise Sithole jest właśnie jednym z nich. Wyróżnia się spośród wielu, ponieważ Jezus wybrał go i wyrwał z ubogiej wioski w Afryce, żeby reprezentował Jego królestwo na całym świecie – z prostotą, mocą i radością, które mogą pochodzić tylko od Pana. Surprise żyje w świecie miłości, uwielbienia i objawienia, których rozpaczliwie poszukuje wiele spragnionych dusz tęskniących za prawdziwym  kontaktem z Bogiem. Jest człowiekiem bogatym w duchu oraz silnie obdarowanym zaraźliwą,  niewyczerpaną radością. Jest żywym uosobieniem obecności Jezusa, a jego świadectwo doskonale oddaje wyjątkowe afrykańskie przebudzenie, które objęło już tysiące kościołów. Ruch, który zaczął się w  RPA i Mozambiku, idzie dalej na północ, kraj za krajem, i będzie szerzył się aż po Jerozolimę.

Leszek Korzeniecki

Jest pastorem założycielem kościoła ZOE w Węgorzewie. Jest też współzałożycielem i ojcem duchowym wielu społeczności w Polsce i zagranicą. 

Od ponad dwudziestu lat Bóg szczególnie używa go w służbie uzdrowienia. W jego służbie dokonało się wiele spektakularnych uzdrowień i uwolnień – zarówno ludzi jak i miejsc. Jego misją jest również wyposażanie Kościoła do usługiwania w uzdrowieniu oraz w darach Ducha Świętego.  Leszek jest znanym mówcą konferencyjnym oraz profilaktykiem uzależnień.