Obóz Chrześcijański na 100%

Radykalne nauczanie

 

„Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca”. 
Hebrajczyków 4:12

Leszek Korzeniecki

Jest pastorem założycielem kościoła ZOE w Węgorzewie. Jest też współzałożycielem i ojcem duchowym wielu społeczności w Polsce i zagranicą. 

Od ponad dwudziestu lat Bóg szczególnie używa go w służbie uzdrowienia. W jego służbie dokonało się wiele spektakularnych uzdrowień i uwolnień – zarówno ludzi jak i miejsc. Jego misją jest również wyposażanie Kościoła do usługiwania w uzdrowieniu oraz w darach Ducha Świętego.  Leszek jest znanym mówcą konferencyjnym oraz profilaktykiem uzależnień.