Obóz Chrześcijański na 100%

Uwielbienie

 w duchu i w prawdzie

Prowadzący uwielbienie:

Muzycy

Na Obozie będą również z nami działać

Tak było w 2018 roku