Obóz Chrześcijański na 100%

Misja Szofar

Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?

Czym jest szofar?

Szofar to instrument muzyczny zrobiony z baraniego rogu, który od wieków zapowiadał ważne wydarzenia w życiu Bożego ludu, zarówno polityczne, społeczne, jak i religijne.

Dźwięk niebiańskiego szofaru brzmiał, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj. Dzisiaj również szofar brzmi, ogłaszając uroczyste rozpoczęcie szabatu lub świąt.

 

Haszem objawia się narodowi Izraela poprzez szofar.

Rabin Boaz Pash

 

Nasza misja:

  • przynosić Kościołowi Jezusa Chrystusa objawienie tego, jaką rolę Izrael odgrywa w Bożym planie i jakie miejsce zajmuje w Jego sercu poprzez nauczanie w mediach społecznościowych, w kościołach i w czasie konferencji;
  • zabierać wierzących z pogan (goim) do Izraela, by mogli osobiście spotkać się z ziemią i narodem Biblii; pokazywać miejsca kluczowe dla wydarzeń biblijnych, przedstawiać tło kulturowe i historyczne; tworzyć platformę dla spotkań goim i Żydów zarówno mesjańskich jak i tych, którzy nie wierzą w Jeszuę;
  • dzielić się naszą wiedzą na temat współczesnej historii Izraela oraz jego sytuacji politycznej; przedstawiać bieżące wydarzenia z życia tego kraju i narodu; polemizować z antyizraelską i antysemicką narracją niektórych mainstreamowych mediów;
  • głosić dobrą nowinę narodowi żydowskiemu i zachęcać współbraci, by „pobudzali Jego lud do zazdrości”, jak mówi Rz 11:11, by dzięki temu rozpoznali w Jeszui swojego Mesjasza
  • walczyć z antysemityzmem w naszym narodzie i w polskim Kościele; nieść służbę pojednania i zbliżać oba narody – polski i żydowski, tak, by na nasz naród i kraj spłynęło Boże błogosławieństwo zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział w Księdze Rodzaju 12:1-2:

I PAN powiedział do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

Wyjazd do Izraela 12-21 października 2019

Święto Namiotów w Jerozolimie

  • 9 dni
  • udział w konferencji „Jest więcej”
  • Zwiedzanie Jerozolimy
  • Wyjazd nad Morze Martwe
  • Wyjazd do kościoła mesjańskiego w Hajfie

Wyjazd do Izraela 9-16 kwietnia 2019

Osobiste spotkanie z Ziemią Narodu Wybranego

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom